centrum gminy Lubochnia

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji centrum gminy Lubochnia 

Urząd Gminy Lubochnia

Lubochnia

2015

Projekt konkursowy
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy

5,21 ha

w trakcje realizacji

ZESPÓŁ
arch. Tomasz Głębowski
arch. Maja Kwiatek-Głębowska

MAKIETA
SRDN models

FOTOGRAF
Tomasz Jóźwik

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ
REWITALIZACJI CENTRUM GMINY LUBOCHNIA
WYGRANA PRACA KONKURSOWA - W TRAKCJE REALIZACJI

Lubochnia jest pięknie położoną gminą o bardzo długiej, ponad 900-letniej historii. Znajdowała się ona na szlaku licznych przemarszów i była świadkiem wielu znaczących wydarzeń historycznych. Ten aspekt stał się główną Ideą dla projektowanego założenia. Te uwarunkowania czynią ją ośrodkiem o dużym potencjale turystycznym. w przyszłości stanowić może bazę noclegową dla turystycznych wypraw.

Idea szlaku w połączeniu z ponad 900 letnią historią Lubochni jest inspiracją dla głównej idei projektowej - stworzenia “szlaku czasu”.

Głównym założeniem urbanistycznym jest stworzenie centralnego placu gminnego na osi kościoła. Niezbędne jest wydzielenie w przestrzeni, która go organiczny – nada formę. Rolę tą spełni obiekt Centrum Gminy Lubochnia.

NAGRODA TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH DLA PROJEKTU PARKU W LUBOCHNI

Z radością informujemy, iż nasz projekt Parku Gminnego w Lubochni otrzymał nagrodę w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2018!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAKIETA CENTRUM GMINY LUBOCHNIA - DO OBEJRZENIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBOCHNIA

Autor makiety: SRDN models